Friday, September 19, 2008

*.Free Piece Of Tape & Tasos Stamou.*


- A total improvised set, a fisrt time meeting..!
- 19/09/08 at Mixanourgeio ( Polytechnio )
-
10:00 > Vague (Kiko C. Esseiva & Scillia Lorage)
- 09:00 > Free Piece Of Tape & Tasos Stamou
- 08:00 >
Sound Installation by Kiko C. Esseiva

No comments: